Avaleht

Levi lühilainel

Elementaarset

CB lainealad

CB prefiksid

CB 27 MHz DX

CB tehnika

QSL kaardid

PMR 446 MHz

CLUB 3Ø4

H A M

Skeemid

Kodukootud

Galeriid

Varia

Universum

Mina ise
CLUB 3Ø4 logo

Raadioamatörism CB lainealadel

CB DX klubi loomisest Klubiga liitumine Liikmed ja kutsungid Kutsungi kasutamine


Klubi kõigile, kes on huvitatud kaugsidede pidamisest CB vabakasutuse lainealadel
ja soovivad seda teha Eesti oma, ühtse CB DX kutsungitesüsteemi kutsungiga !

Eesti CB DX raadiogrupp CLUB 3Ø4 on vabatahtlik ühendus, asutatud
12. detsembril 1998. aastal Tallinnas, CB sagedustel töötavate amatööride poolt,
kes olid huvitatud kaugsidede pidamisest selles lainealas.

Estonian CB DX Radio Group CLUB 3Ø4 was founded on
12. 12. 1998 in Tallinn, the capital of Estonia by estonian CB radio amateurs,
who are interested in making DX contacts all over the world.

   CLUB 3Ø4 is non-profit organisation. The club has no membership fees and club members do not take contributions.
   Because the CLUB 3Ø4 is geographically oriented, only operators who reside in Estonia can join the club. Estonian citizenship is not required.
   The calls of the club consist of the prefix 3Ø4 (Estonias division number and also the sign of the club) and of the two or three letter sufix - for example 3Ø4AB, 3Ø4ABC. No numbers can be used in the sufix.CB DX klubi loomisest ja tegevusest


"We are not strangers, just friends who have never met"

   Eesti oma, kohaliku DX klubi loomise peamiseks põhjuseks oli üheksakümnendate aastate teisel poolel päikese aktiivsuse 11 aasta tsükli jõudmine haripunkti. Kauged ja ülikauged sided muutusid CB lainealas igapäevasteks.
   Kuna Eestis anti CB laineala kõigile vabaks kasutamiseks alles peale taasiseseisvumist, olid meie jaamad muu maailma CB amatööridele uue, eksootilise maa esindajateks. Kõik korrespondendid hakkasid sidede kinnituseks küsima QSL-kaarte.

   Oli kaks võimalust, kas liituda ühega juba olemasolevatest rahvusvahelistest klubidest, saada sealt kutsung ja mõõduka summa eest sadakond QSL kaarti (mitmed, nende hulgas levi alguses ka mina ise, nii toimisidki) või asutada oma klubi.
   Suurem osa Tallinna ja selle ümbruskonna (nii kaugele, kui kohalikud sided ulatusid, sest internet oli alles üksikutel) harrastajatest otsustas lõpuks ikka oma, kohaliku klubi loomise kasuks ja 12 detsembril 1998 Tallinnasse kokkutulnud 21 huvilist, kellest said asutajaliikmed, tegid asja ära.

Asutamiskoosoleku protokoll


Momente CB DX klubi asutamiskoosolekult, 12 detsember 1998


   Ühiselt kinnitati klubi nimetus, milleks sai "Estonian CB DX Group, CLUB 3Ø4", klubi põhikiri, kutsungite tähistus ja nende kasutamise kord ning klubi logo (vasakul).
  Samas valisid asutajaliikmed, nüüd juba klubi liikmed, klubi juhatuse ja klubi esimese presidendi, kelleks sai klubi vanuselt eakaim liige:

3Ø4IL - Ilmar Jõesaar *

   Tegevuskava kohaselt lasime ühiselt trükkida ka QSL kaardid, viie erineva pildi, klubi logo ja tabeliga tagaküljel. Ei tahtnud jääda häbisse, sest mujalt tulnud QSL kaardid olid suures enamuses kauni kujundusega ja värvitrükis. Pildile esiküljel sai igale liikmele trükitud oma kutsung (vaata - CB 27 MHz).
   Nii mõneski maailma nurgas olid need esimesteks Eesti saadikuteks sealsetele CB DX amatööridele.
   CB lainealas side kinnituseks QSL kaardi saatmine pole kohustuslik, aga ilma oma kaarti saatmata ei saadeta seda ka sulle.

   Mitmed klubi liikmed, kes said oma esmased sidepidamise kogemused CB lainealadel ja koos sellega amatörismi pisiku, on tänaseks saanud ka HAM raadioamatööri kutsungi ja liitunud ERAÜ-ga.
   Ka suur osa muu maailma CB korrespondentidest on HAM kutsungiga raadioamatöörid, kes aga ei jäta kasutamata võimalust häält teha omamoodi huvitavatel CB vaba suhtlemise sagedustel, kasutades seda nii kohaliku jututoana kui ka DX sideks kaugete maadega (siis loomulikult CB kutsungiga).
   Kui on levi, aga HAM bändid momendil tühjad, on CB-il alati rahvast. Samuti töötavad paljud eksootilistes paikades olevad DXpeditsioonid nii HAM kui CB kutsungiga.

   DX klubi tegutses aktiivselt kogu üheksakümnendate lõpu, eriti aastatuhande vahetusel ja käesoleva aastatuhande paaril esimesel aastal. Ja kuigi vahepeal, tingituna Päikese aktiivsuse pikaleveninud mõõnaperioodist liikmete aktiivne DX tegevus CB 27 MHz-il tunduvalt vähenes, tegutseti seda aktiivsemalt PMR 446 MHz vabakasutuse sagedustel.
   Koos Päikese aktiivsuse järjekordse, 24-nda aktiivsustsükli kasvuga 2010. aastast alates tõusis kaugsidede pidamise aktiivsus taas haripunkti ka CB 27 MHz-il, kuni 2016. aasta lõpuni.
   Varsti, Päikese praeguse, 24-nda aktiivsustsükli lõppemise tõttu kauglevi kadumisega aastaks-paariks, tuleb jälle hakata rohkem rõhku panema PMR446 MHz sageduste kasutamisele, kuni saabuv 25-s Päikese aktiivsustsükkel taas CB 27 MHz sagedustel kauglevi taastab.

  P.S   Mõni aasta hiljem, kui tagasivalitud juhatuse viiest liikmest kolm olid CB klubis aktiivse tegevuse lõpetanud ja eetrist kadunud ning uusi huvilisi ei leidunud, sai üldse loobutud juhatuse valimisest, sest päevakohaseid probleeme sai nüüd koos kõigiga arutada internetis, äsjaavatud CB foorumis ja sealsamas ka lahenduste üle hääletamisega koos otsustada.
   Klubi liikmete nimekirja korrashoid ja täiendamine jäi klubi administraatori ülesandeks.

   * Ilmar on nüüdseks kahjuks meie hulgast lahkunud.


Pilte CB DX klubi kokkutulekutest

Nelijärve 2008. 13 Juuli

CB DX klubi oma, kõigile huvilistele avatud, suvisel kokkutulekul Nelijärvel 13. 07. 2008

*

Kirna 2009. 11 - 12 Juuli

CB DX klubi suvisel kokkutulekul 11. 07. 2009. Osavõtjad Türil, Eesti Ringhäälingu muuseumi ees...

ja Ringhäälingu muuseumi sees

Kirnas laagriplatsil, CB ja HAM lainetel kaugsidesid püüdmas... "Siin 304DX (Siin ES304CB)"...

ja erinevate PMR446 käsijaamade levikaugusi testimas

*

Tõrva 2010. 10 -11 Juuli

2010 aasta CB kokkutuleku osavõtjad Tõrva lähedal laagriplatsil

*

Laitse 2010. 21 - 22 August

Väiksemal kokkusaamisel Laitses, kus soovijatel oli võimalus sooritada ka HAM amatööri eksam

*

Laitse 2016. 5 Märts

2016. aasta väiksemal talvisel CB ja HAM amatööride kokkusaamisel LaitsesLiitumine DX klubiga "CLUB 3Ø4"


   Kuna CB jaamadele ametlikult kutsungeid ei anta (välja arvatud need maad, kus CB jaamad tuleb registreerida), on kogu maailmas selle laineala kaugside harrastajad kogunenud klubidesse ja võtnud kasutusele oma klubide DX kutsungid (mida ka ülejäänud klubid aktsepteerivad).

   Meiegi klubi loomise eesmärgiks oli kohaliku, ühtse DX kutsungite süsteemi kasutusele võtmine, mis oli vajalik ärahoidmaks kutsungite segapudru ja ka samanimeliste kutsungite tekkimist, et muu maailmaga sidet pidada tsiviliseeritud maa kombel ka CB lainealadel, aga samuti ühise huvialaga seotud info ja kogemuste vahetamine ning QSL- kaartide ühiselt trükkimine (kes seda soovivad).

   Eesmärk oli luua klubi võimlikult lihtsa organisatsioonilise ülesehitusega, praktiliselt ühtse kutsungitesüsteemi kasutajate klubiks, et oleks võimalikult vähe juhtimis - administratiivset asjaajamist nii liikmeks astumisel kui liikmeks olemisel, mille keerukusega harilikult kaasnevad ebapopulaarsus ja kiire hääbumine (nagu on juhtunud paljude klubidega mujal).

   Klubi liikmeks astumise ainukeseks tingimuseks on elukoht (ka ajutine asumispaik) Eesti Vabariigi territooriumil (division 3Ø4), kuna klubi on geograafilise suunitlusega. Liikmeksastuja kodakondsus ja rahvus ei oma tähtsust.

   Klubil pole sisseastumis- ega ka liikmemaksu ja klubi liikmed ei võta kontributsiooni (ei luni korrespondendilt QSL- kaardi saatmiseks postmargi raha, nagu mõnelpool maailmas on ka erajaamadel moodi läinud).

   P.S.  Postmargi raha on on kombeks saata ainult erikutsungiga aktiivsusjaamadele või DXpeditsioonidele, kellel tuleb vastaskorrespondentidele korraga vastu saata sadu QSL- kaarte. Osade DXpeditsioonide puhul saadetaksegi QSL- kaart vastu ainult kompensatsiooni saatjale (seda teavitatakse siis ka eetris).

   Klubi liikmeks astujal säilib endine kutsung (omavõetud hüüdnimi) kohaliku kutsungi nime all.
   Klubi kutsung, DX kutsungi nime all, koosneb rahvusvahelisest Eestile antud prefiksist 3Ø4 ja sufiksist, mis koosneb vabalt valitud kahe või soovi korral ja kui kahetähelisi ei jätku, ka kolme tähe kombinatsioonist (näiteks 3Ø4AB, 3Ø4ABC). Tingimuseks sufiksi valimisel on, et sellist tähekombinatsiooni ei esineks juba eelnevalt registreeritud kutsungitel.

   Kutsungi tähekombinatsioonides kasutatakse ainult inglise tähestiku tähti ja need ei tohi ühtida rahvusvaheliselt üldkasutatavate lühenditega (nagu SOS, Q-koodid jne).

   Samuti numbreid klubi 3Ø4 sufiksite lõpus kasutada ei tohi, et mitte ajada kutsungeid segamini rahvusvaheliste klubide kutsungitega, mille tunnuseks on sama tähekombinatsioon. (näiteks 3Ø4AT - meie klubi CLUB 3Ø4 kutsung ja 3Ø4ATØØ1, 3Ø4ATØØ2, 3Ø4ATØ23 jne. rahvusvahelise klubi ALFA TANGO kutsungid).

   Klubi liikmeks olemine ei piira liitumist teiste kohalike või rahvusvaheliste DX klubidega.

   Kui oled nõus klubi liikmeksolemise tingimustega, piisab klubisse astumiseks ainult soovist tegeleda CB lainealal kaugsidepidamisega kohaliku DX klubi  "CLUB 3Ø4"  kutsungiga.

   Klubi liikmeks astumise soov koos oma kutsungi tähekombinatsiooni sooviga, saada e-mailiga ( mati@ambur.ee ) või siis CB foorumis privaatsõnumiga klubi administraatorile, Amburile / 3Ø4MR (kutsungite nimekirjast vaata enne, kas sinu soovitud tähekombinatsioon on vaba). Sõnumile lisa oma kohalik kutsung, ees- ja perekonna nimed ning oma QTH (linn või asula ja kui olemas, siis ka oma lokaator). Samuti anna teada, kui QTH muutub või soovid klubi kutsungist loobuda.

   Koos klubi DX kutsungiga saab ühtlasi klubi täieõiguslikuks liikmeks, õigusega kaasa rääkida kõigis klubi tegevust puudutavates küsimustes, aga ka kohustuse hoida kõrgel oma kutsungi ja sellega ka oma klubi au.CLUB 3Ø4 liikmed ja kutsungid

Club members and calls

(Nimekirja originaal)


Nr Kohalik kutsung
Local call
DX kutsung
DX call
  HAM call  
Nimi
Name
QTH Lokaator
Locator
  1 KLUBI   3Ø4DX     Estonian CB DX Club Eesti / Estonia  
  2 JAHIMEES   3Ø4AA   Hillar Kütt Tallinn / Maardu KO29KK / LL
  3 MATU LAAGRIST   3Ø4AAM   ES2PKW Martin Kiis Laagri, Harjumaa KO29HI
  4 JAHIMEES JR   3Ø4AB   Daniel Kütt Tallinn / Maardu KO29KK / LL
  5 ABC   3Ø4ABC   ES2APR Peep Rada Kostivere, Harjumaa KO29NK13
  6 ALVAR   3Ø4AC     Alvar Saan Puskaru, Põlvamaa KO38LA20
  7 SIIM   3Ø4ACJ   ES3ACJ Siim Maiste Kodila, Raplamaa KO29IB22
  8 AHTO   3Ø4AE     Ahto Errit Kohila KO29JE00
  9 AGUR   3Ø4AG     Agur Reinman Tallinn KO29
 10 KÄBI   3Ø4AH     Ahto Reinman Tallinn KO29
 11 JOOSEP   3Ø4AJ   ES2AJK Andres Johannson Iru, Harjumaa KO29KK
 12 ANKU   3Ø4AK     Ainar Klasman Tallinn KO29KM
 13 MUHV   3Ø4AKI     Anti Kirs Keila KO29FH04
 14 120   3Ø4AL   ES1TIB Aleksei Andrejev Tallinn KO29
 15 KASKAD    3Ø4AM   ES1BIU Mihail Apalkov Tallinn KO29
 16 KILOVATT    3Ø4AN     Andrei Baboškin Kallavere, Harjumaa KO29ML
 17 AVO    3Ø4AO     Avo Uurman Kähri, Põlvamaa KO38LA
 18 APA    3Ø4AP     Andrus Padar Habaja, Harjumaa KO29OC
 19 ARVED    3Ø4AR     Arved Roobas Kehra, Harjumaa KO29PI
 20 AARE    3Ø4ARE   ES6ARE Aare Kripson Ibaste, Põlvamaa KO38NF70
 21 SHERIFF    3Ø4AS   ES6ADB Allan Sarnit Põlgaste, Põlvamaa KO37KX55
 22 ALEKS    3Ø4ASN     Aleksandr Sjatnev Tallinn KO29
 23 ALFA-5    3Ø4AV   ES1TFR Ahto Tammoja Tallinn, Õismäe KO29HK80
 24 OLIVER    3Ø4AZ     Oliver Ojasoo Põlva KO38MB94
 25 BANDIIT    3Ø4BAN     Arvi Int Türi-Alliku KO28RT
 26 PAGAN    3Ø4BC   ES5LCO Anti Haamer Elva KO38EF
 27 LYNK    3Ø4BFU   ES8BFU Andrus Liinak Pärnu KO28FJ
 28 VEIKO    3Ø4BH   ES2BH Veiko Värk Keila - Joa KO29DJ
 29 BOB    3Ø4BOB   ES1BOB Joel Tuhkur Tallinn KO29IJ
 30 PAIDE VANA    3Ø4BP   ES3ABP Toomas Korbe Paide KO28SV
 31 ÜLO    3Ø4BQ   ES3BQ Ülo Rosimannus Rapla KO28JX
 32 LANTO    3Ø4CA   ES0LCA Mati Tarkin Kotlandi, Saaremaa KO18BF
 33 NEEGER    3Ø4CB     Tarmo Mitt Tallinn KO29
 34 AADU    3Ø4CC   ES5CC Aadu Haamer Tartu KO38II35
 35 KAISER    3Ø4CCA   ES2CCA Kaiser Pärnamets Padise, Harjumaa KO29BG
 36 AIMAR    3Ø4CM   ES2CM Aimar Rints Keila Joa KO29DJ
 37 iBand    3Ø4CW   ES8BAR Andrin Ratiste Pärnu KO28GJ
 38 DIMITRI    3Ø4DA     Dimitri Guljajev Tallinn KO29
 39 ERKKI    3Ø4DC   ES2DC Erkki Sadrak Peetri, Harjumaa KO29JJ
 40 SATEL    3Ø4DCD     Andres Lill Tallinn, Viimsi KO29JN65
 41 RIHO    3Ø4DD   ES4DD Riho Aareleid Tapa KO29XG
 42 KRISTJAN    3Ø4DE   ES3DEM Kristjan Kirspuu Viraksaare, Järvamaa KO28SV
 43 TANEL    3Ø4DJ     Tanel Kuum Tallinn, Pääsküla KO29HJ70
 44 DELTA 2    3Ø4DK     Eduard Laev Keila KO29EH
 45 ENN    3Ø4DL   ES6DL Enn-Jaak Kalve Valgjärve KO38HC
 46 DENIS    3Ø4DNS   ES6DNS Denis Demitsev Kaagvere, Põlvamaa KO38HA
 47 NEIL    3Ø4DO   ES6DO Neil Viskov Tõrva, Valgamaa KO27WX
 48 706    3Ø4ED   ES1TEF Eduard Ignatjev Tallinn KO29
 49 EINAR    3Ø4EI   ES6EI Einar Sirge Mammaste, Põlvamaa KO38MB
 50 EGON    3Ø4EJ   ES3ADJ Egon Jõesaar Aespa, Raplamaa KO29HE69
 51 ERKI    3Ø4EK     Erki Kallaste Tartu KO38II
 52 ENN    3Ø4EN     Enn Jürine Viljandi KO28SI
 53 EVO    3Ø4EP   ES5EVO Evo Pettai Lääniste, Tartumaa KO38NG64
 54 ERIK    3Ø4ER   ES1ABT Erik Kappet Tallinn, Pääsküla KO29HI
 55 ALBU    3Ø4ES   ES3DBAK Eimo Siivelt Albu, Järvamaa KO29TE
 56 ANDY    3Ø4ESA     Andrei Volkov Liikva, Harjumaa KO29FK
 57 MIHAIL    3Ø4ESP   ES1TIW Mihail Tumanov Tallinn KO29
 58 ÄPU    3Ø4ET   ES1ATE Erik Tõnnus Tallinn, Lasnamäe KO29JK74
 59 JOOSTA    3Ø4EW     Anneli Joost Jõhvi KO39QI93
 60 RIVO    3Ø4FC   ES6FC Rivo Kukk (SK) Rõuge, Võrumaa KO37KR
 61 IVAR    3Ø4FF     Ivar Pipenberg Paide KO28SV
 62 TAASTI    3Ø4FH   ES6AFH Andres Hermaste Väheru, Valgamaa KO37DS
 63 JUCU    3Ø4FJ   ES1FJ Jüri Pedai Tallinn, Kristine KO29IK60
 64 HALL KASS    3Ø4FL   ES5ABY Alari Liik Tartu KO38JJ
 65 GOODEYE    3Ø4GE     Mikk Tendermann Tartu, Tammelinn KO38II45
 66 GOODKILLER    3Ø4GK     Marko Praakli Tartu KO38II
 67 HARDI    3Ø4HH   ES3HAR Hardi Hõimoja Tallinn KO29
 68 FLINT    3Ø4HHR     Helmuth Rähesoo Tallinn, Nõmme KO29HJ92
 69 KUSOEMAND    3Ø4HJ     Hille Jõesaar Aespa, Raplamaa KO29HE69
 70 HARRI    3Ø4HJS     Harri Jõgisalu Märjamaa, Raplamaa KO28FV
 71 HENDRIKK    3Ø4HK     Hendrik Kuklase Põlva, Sõreste KO38
 72 PURAVIK    3Ø4HR   ES8BHR Heiko Rahu Paatsalu, Pärnumaa KO18UM
 73 HANDO    3Ø4HS     Hando Sildnik Kasemetsa, Harjumaa KO29HG96
 74 HANNO    3Ø4HT   ES6ACY Hanno Teppo Põlva KO38MB
 75 INDUR    3Ø4IA   ES2AIT Indur Ait Liikva, Harjumaa KO29EK81
 76 MEEME    3Ø4IC   ESØIC Meeme Mänd Kassari KO18JS
 77 ILMAR    3Ø4IL   ES3BX Ilmar Jõesaar (SK) Aespa, Raplamaa KO29HE69
 78 IVORY    3Ø4IR   ES2REA Ivory Rea Saue KO29GH
 79 MEGA    3Ø4IT   ES5ITI Argo Aednik Tartu KO38IJ50
 80 45    3Ø4IZ     Igor Zarvienko Tallinn KO29
 81 ARVO    3Ø4JA   ES1JA Arvo Järve Tallinn, Kakumäe KO29HK08
 82 MAGNUS    3Ø4JAA   ES6JAA Magnus Jaaska Tagaküla, Võrumaa KO37LV29
 83 JASVA    3Ø4JAN     Jan Valge Tallinn KO29JK
 84 JAANUS    3Ø4JE     Jaanus Erikso Tallinn KO29
 85 ARAVETE JAAN    3Ø4JJ   ES4JAP Jaan Põrk Aravete, Järvamaa KO29UD
 86 MARJA JÜRI    3Ø4JK   ES1JKA Jüri Koppel Tallinn, Mustamäe KO29IK40
 87 GEORGI    3Ø4JM   ES3JM Georgi Tjurikov Järvakandi KO28JS86
 88 JANNO    3Ø4JN   ES6JAN Janno Võru KO37MU13
 89 JÜRGEN    3Ø4JO   ES5OVL Jürgen Öövel Tartu KO38IJ
 90 KUNDA JAANUS    3Ø4JP     Jaanus Prits Kunda, Lääne-Virumaa KO39GM
 91 JUXY    3Ø4JUX     Priit Pärna Tallinn, Nõmme KO29HI59
 92 KARLA    3Ø4JV   ES4JAVE Jaanus Velbo Vana-Vinni, Lääne-Virumaa KO39EG69
 93 KEILA AIVAR    3Ø4KA   ES2RIG Aivar Puusepp Keila KO29EH
 94 HOPA    3Ø4KB   ES6EKB Vladimir Kuus Võrumaa KO37HN
 95 KRIIMU    3Ø4KG   ES1ADZ Karel Grünberg Tallinn, Laagri KO29HI55
 96 KAUGEJAAM    3Ø4KGM     Indrek Feldman Keila KO29FH
 97 MEELIS    3Ø4KI   ES3KI Meelis Allika Rapla KO28JX
 98 MERIVÄLJA    3Ø4KJ     Kristjan Jurss Tallinn, Merivälja KO29JL
 99 CALIPSO    3Ø4KK   ES1AG Kalju Kanamäe Tallinn, Mustamäe KO29
100 KRISTJAN    3Ø4KL   ES2KLA Kristjan Lass Kehra, Harjumaa KO29PH
101 KALJU    3Ø4KM   ES1KM Kalju Mumm Tallinn KO29
102 PELGULINN    3Ø4KMP   ES1KMP Meelis Pang Tallinn KO29IK55
103 MARK III    3Ø4KP   ES1KPO Kaido Pähkelman Tallinn KO29IK63
104 KAAREL    3Ø4KRL   ES1KRL Kaarel Kallau Tallinn, Kivimäe KO29HJ
105 VANAPAGAN    3Ø4KT     Tõnu Kuuse Tallinn, Tondi KO29IJ
106 KRISTO1    3Ø4KV     Kristo Viidik Harjumaa,Kaasiku KO29DF92
107 HIIU TOM    3Ø4KW   ES1GB Toomas Vilik Tallinn, Nõmme KO29II
108 HOUSTON    3Ø4KY     Kristian Künk Vilivere, Raplamaa KO29IF32
109 SÄREVERE JAAN    3Ø4LA   ES3ADN Jaan Heldja Särevere, Järvamaa KO28RS19
110 MUKI    3Ø4LAZ   ES3LAZ Vladimir Botvinko Rapla KO28JX
111 JAAN    3Ø4LC   ES6LC Jaan Palm Viitina, Võrumaa KO37LQ57
112 LEOPOLD    3Ø4LEO     Sven Reiu Tamme, Raplamaa KO28HW
113 TOIVO    3Ø4LH   ES2TZU Toivo - Karl Teder Laagri, Harjumaa KO29HI
114 LII    3Ø4LJ     Lii Jõesaar Aespa, Raplamaa KO29HE69
115 TORN    3Ø4LK     Leiger Kadakas Tallinn KO29HJ99
116 SATANA    3Ø4LKR     Siim Seppa Luke, Tartumaa KO38GF
117 LIISU    3Ø4LLT     Liisu Tomson Hiiumaa / Keila KO18FW / 29FH
118 COBRA-5    3Ø4LM   ESØLAUL Mario Laul Kuressaare KO18FG
119 LEO    3Ø4LP   ES1LCD Leo Palmiste Tallinn KO29
120 KADAKAS    3Ø4LS   ES1TEP Loit Saare Tallinn, Kopli KO29IK19
121 Taavi    3Ø4LT     Taavi Tuur Tallinn, Mustamäe KO29IJ27
122 107    3Ø4ML   ES1BIS Mihail Jakovlev Tallinn KO29
123 MADIS    3Ø4MLI   ES1MLI Madis Listak Tallinn KO29IJ
124 MARGUS    3Ø4MM     Margus Malm Tallinn, Mähe KO29KL
125 EMAKASS    3Ø4MMT     Merle Tomson Hiiumaa / Keila KO18FW / 29FH
126 MEELIS    3Ø4MO   ES2/5LAN Meelis Ots Harjumaa / Tartu KO29PG / 38IJ
127 PEETRI    3Ø4MP     Marko Pihlakas Peetri, Harjumaa KO29JJ74
128 AMBUR    3Ø4MR   ES2RDX Mati Russi Tabasalu, Harjumaa KO29GK52
129 MART63    3Ø4MS   ES1MSD Mart Seger Tallinn, Mustamäe KO29IJ
130 ISAKASS    3Ø4MT     Meelis Tomson Hiiumaa / Keila KO18FW / 29FH
131 MYLLER    3Ø4MY     Kalev Kadak Saaremaa KO18KI
132 SERGEI    3Ø4NJ    Sergei Stepanov Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa KO49AL
133 NEMO    3Ø4NT  ES4SSB Neeme Trestip Väike-Maarja, Lääne-Virumaa KO38IO30
134 JANUS    3Ø4OC   ES5OC Janus Allabert Tartu KO38IJ
135 OLL    3Ø4OLL     Olev Tallinn, Mähe KO29
136 OLAVI    3Ø4OM     Olavi Moon Tallinn KO29
137 LAITSE SKEEM    3Ø4OS   ES2ORL Oole Sulepi (SK) Laitse, Harjumaa KO29DE
138 ONU VELLO    3Ø4OV     Vello Eelmaa Tallinn, Nõmme KO29HI
139 SEVA    3Ø4OZ     Dmitri Paap Tartu KO38IJ
140 PETR    3Ø4PA     Petr Pahmutov Tallinn KO29
141 PEETER    3Ø4PH     Peeter Heinoja Kähri, Põlvamaa KO38LA
142 MATRIX    3Ø4PK     Priit Kurmiste Lähtse, Harjumaa KO29KG55
143 MARGO    3Ø4PP     Margo Morel Laitse, Harjumaa KO29EE23XM
144 GAMMA    3Ø4PV   ES1TIT Pavel Vesselov Tallinn KO29
145 AADU    3Ø4PZ   ES1/6PZ Aadu Jõgiaas Tallinn KO29
146 VALERI    3Ø4QA   ES5QA Valeri Kaljagin Tartu KO38
147 TÕNN    3Ø4QB   ES6QB Tõnu Taimsaar Võru KO37MU04
148 GUNN    3Ø4QN     Gunnar Grünbaum Tallinn / Hagudi / Paide KO29
149 AGU    3Ø4RCA   ES6RCA Agu Koort Võru KO37MU
150 REIN MÜNDIST    3Ø4RE   ES3ACV Rein Eidermann Mündi, Järvamaa KO28TU
151 RAINER    3Ø4RI     Rainer Markov Rannamõisa / Võru KO29FK /
152 RITSIKAS    3Ø4RIT     Urmas Reinsalu Harjumaa KO29CC
153 AIN    3Ø4RK   ES2KO Ain Rass Kehra KO29PH
154 KOGUJA    3Ø4RLH   ES4RLH Andrei Walter Kohtla-Järve KO39PJ
155 SIDRUN    3Ø4RM     Rene Mitt Tallinn KO29
156 ROADRUNNER    3Ø4RR     Joosep Johanson Metsanurme, Harjumaa KO29HG
157 RAGNAR    3Ø4RS     Ragnar Soa Ramsi, Viljandimaa KO28SH
158 RIHO    3Ø4RX     Riho Plato Tänasilma, Põlvamaa KO38MA08
159 56    3Ø4SG     Sergei Germanenko Tallinn KO29
160 HELINA    3Ø4SH   ES6ADA Helina Sarnit Põlgaste, Põlvamaa KO37KX55
161 SERGEI    3Ø4SK   ES1TIL Sergei Kazakevitch Tallinn, Pelgulinn KO29IK42
162 MOUSER    3Ø4SM     Reigo Jõe Ruhnu KO17OT
163 MADU    3Ø4SN   ES1LAU Anto Veldre Tallinn KO29
164 SVEN    3Ø4SO   ES1TI Sven Olander Tabasalu, Harjumaa KO29GK
165 SILM    3Ø4SP   ES1BC Rein Kasak Tallinn KO29
166 SOGA    3Ø4SS   ES6LN Anti Sohard Võru KO37MT
167 HENRY    3Ø4SW  ES6/8SW Heldur Kurvits Laatre, Valgm. Tali, Pärnm. KO37DV / 28JB
168 RAPLA TOOMAS    3Ø4TA   ES3TFL Toomas Alteberg Rapla KO28JX
169 KARTUL    3Ø4TF   ES1TFJ Kalle Kebbinau Tallinn, Pääsküla KO29HI
170 TARVI    3Ø4TI   ES3TIM Tarvi Mullas Kodila, Raplamaa KO29IB
171 PIGI    3Ø4TJ     Taavi Jürimäe Viljandi KO28TI
172 TONT    3Ø4TK     Tarmo Kuuse Tallinn KO29
173 KALJUKITS    3Ø4TL  ES1/2TL Tõnis Lall Tallinn / Keila KO29KL / EH
174 MAXXXX    3Ø4TM    Tõnu Mägi Tallinn KO29KK55
175 TALLINN-NÕMME    3Ø4TN   ES1TN Nõmme Noortemaja Tallinn, Nõmme KO29IJ
176 RUDOLF    3Ø4TP   ES1PIK Taavi Pikner Tallinn KO29JK85
177 VÕHMA    3Ø4TR   ES7TR Hillar Raudsepp Võhma KO28SP
178 TARMO    3Ø4TRZ     Tarmo Liivamägi Tartu, Karlova KO38II87
179 ÄPU JR    3Ø4TT   ES1THU Tarmo Tõnnus Tallinn, Lasnamäe KO29JK74
180 MATU    3Ø4TU     Martin Mae Tallinn KO29
181 HANSME    3Ø4TW   ES5/7PW Hans Metsoja Tartu / Viljandi KO38II / 28TI
182 ANDYBOY    3Ø4TX   ES6TX Andres Ehrlich Põlva / Ridali KO38MB / 37LW
183 U2    3Ø4US   ES2URN Urmas Uutmaa Lehola, Harjumaa KO29DH80
184 RESOLUTUS    3Ø4UT     Timmu Uulits Tallinn KO29GK
185 VENTO    3Ø4VE   ES5TFU Urmo Pind Tartu, Tähtvere KO38IJ41
186 VIKTOR    3Ø4VK     Viktor Kuusma Tallinn KO29
187 ASTRO    3Ø4VP   ES2PRV Priit Viljaste Tallinn, Jälgimäe KO29HH
188 VOLKAR    3Ø4VV     Veiko Vainola Tallinn KO29
189 VALDO    3Ø4WR   ES1LCF Valdo Reinart Tallinn, Mustamäe KO29IJ36
190 WHISKY    3Ø4WT   ES1LBQ Thomas Tomson Tallinn, Nõmme KO29HI59
191 Vabahärra    3Ø4WW   ES1MM Priit Andevei Tallinn, Lasnamäe KO29KK
192 TARMO    3Ø4WX   ES5NHC Tarmo Tanilsoo Laguja, Tartumaa KO38FD
193 CARY    3Ø4XX   ES7ADL Cary Mäekivi Viljandi KO28TI
194 KALAMAJA    3Ø4ZA     Kristjan Lepik Tallinn, Kalamaja KO29IK
195 PEET    3Ø4ZZ   ES5ES Peet Tihane Jõgeva KO38ER

   P.S.  Järjekorranumber rohelisel taustal näitab kõige uuemat liitujat.Kutsungi kasutamine


   Kaugside pidamisel öeldakse oma kutsung, nii numbrid kui tähed, alati sõnadega.
   Näiteks 3Ø4AT - Three Zero Four Alfa Tango.

   Rahvuslike või geograafilise suunitlusega klubide (nagu meie klubi) kutsungid koosnevad harilikult ainult divisioni numbrist ja tähtede kombinatsioonist.

   Rahvusvaheliste klubide kutsungid, kuhu võivad liituda ka teiste maade amatöörid, koosnevad divisioni numbrist, klubi tunnustähtedest ja registreerimisnumbrist.

   Näiteks rahvusvahelise klubi "Alfa Tango" Eesti kutsung on 3Ø4ATØØ1, 3Ø4ATØØ2 jne, Soome kutsung 56ATØØ3, 56ATØØ4 jne. Nendel kutsungitel jäävad tähed alati samaks, ainult divisioni ja järjekorra (registreerimis) numbrid muutuvad.
   Seepärast ei tohi meie oma kutsungite lõpus numbreid kasutada, et ei tekiks segadusi rahvusvaheliste klubide kutsungitega, mille tähekombinatsioonid on samad.

   Vahel vastaskorrespondent ei saa aru, et tegemist on rahvusliku klubiga, arvab et müra taustal ei kuulnud sinu registreerimisnumbrit ja küsib "What is your unit number?" Siis vasta lihtsalt "Negative unit number".Tagasi algusesse