Avaleht

Levi lühilainel

Elementaarset

CB 27 MHz

CLUB 3Ø4

QSL kaardid

PMR 446 MHz

H A M

Skeemid

Kodukootud

Ringhääling

Saatejaamad

Galeriid

Varia

Universum

Missioonid

Areaal

Deorum

Mina ise

Minu EestiCLUB 3Ø4 logo

Amburi koduleht              Raadioamatörism CB lainealadel              Amburi koduleht

CB DX klubi loomisest Liikmed ja kutsungid Klubiga liitumine Kutsungi kasutamisest CB DX klubide tulevikust

 

Eesti CB DX raadiogrupp CLUB 3Ø4 on vabatahtlik ühendus, asutatud
12. detsembril 1998. aastal Tallinnas, CB sagedustel töötavate amatööride poolt,
kes olid huvitatud kaugsidede pidamisest selles lainealas.

Estonian CB DX Radio Group CLUB 3Ø4 was founded on
12. 12. 1998 in Tallinn, the capital of Estonia by estonian CB radio amateurs,
who are interested in making DX contacts all over the world.

 

   CLUB 3Ø4 is non-profit organisation. The club has no membership fees and club members do not take contributions.
   Because the CLUB 3Ø4 is geographically oriented, only operators who reside in Estonia can join the club. Estonian citizenship is not required.
   The calls of the club consist of the prefix 3Ø4 (Estonias division number and also the sign of the club) and of the two or three letter sufix - for example 3Ø4AB, 3Ø4ABC. No numbers can be used in the sufix.
CB DX klubi loomisest ja tegevusest

 

Klubi kõigile, kes on huvitatud kaugsidede pidamisest CB vabakasutuse lainealadel
ja soovivad seda teha Eesti oma, ühtse CB DX kutsungitesüsteemi kutsungiga !

We are not strangers, just friends who have never met!

 

   Eesti oma, kohaliku DX klubi loomise peamiseks põhjuseks oli üheksakümnendate aastate teisel poolel päikese aktiivsuse 11 aasta tsükli jõudmine haripunkti. Kauged ja ülikauged sided muutusid CB lainealas igapäevasteks.
   Kuna Eestis anti CB laineala kõigile vabaks kasutamiseks alles peale taasiseseisvumist, olid meie jaamad muu maailma CB amatööridele uue, eksootilise maa esindajateks. Kõik korrespondendid hakkasid sidede kinnituseks küsima QSL-kaarte.

   Oli kaks võimalust, kas liituda ühega juba olemasolevatest rahvusvahelistest klubidest, saada sealt kutsung ja mõõduka summa eest sadakond QSL kaarti (mitmed, nende hulgas levi alguses ka mina ise, nii toimisidki) või asutada oma klubi.
   Suurem osa Tallinna ja selle ümbruskonna (nii kaugele, kui kohalikud sided ulatusid, sest internet oli alles üksikutel) harrastajatest otsustas lõpuks ikka oma, kohaliku klubi loomise kasuks ja 12 detsembril 1998 Tallinnasse kokkutulnud 21 huvilist, kellest said asutajaliikmed, tegid asja ära.

 Asutamiskoosoleku protokoll 

 

     

Momente CB DX klubi asutamiskoosolekult, 12 detsember 1998.

 

   Ühiselt kinnitati klubi nimetus, milleks sai "Estonian CB DX Group, CLUB 3Ø4", klubi põhikiri, kutsungite tähistus ja nende kasutamise kord ning klubi logo (vasakul).
  Samas valisid asutajaliikmed, nüüd juba klubi liikmed, klubi juhatuse ja klubi esimese presidendi, kelleks sai klubi vanuselt eakaim liige:

3Ø4IL - Ilmar Jõesaar *

   Tegevuskava kohaselt lasime ühiselt trükkida ka QSL kaardid, viie erineva pildi, klubi logo ja tabeliga tagaküljel. Ei tahtnud jääda häbisse, sest mujalt tulnud QSL kaardid olid suures enamuses kauni kujundusega ja värvitrükis. Pildile esiküljel sai igale liikmele trükitud oma kutsung (vaata - CB 27 MHz).
   Nii mõneski maailma nurgas olid need esimesteks Eesti saadikuteks sealsetele CB DX amatööridele.
   CB lainealas side kinnituseks QSL kaardi saatmine pole kohustuslik, aga ilma oma kaarti saatmata ei saadeta seda ka sulle.

   Mitmed klubi liikmed, kes said oma esmased sidepidamise kogemused CB lainealadel ja koos sellega amatörismi pisiku, on tänaseks saanud ka HAM raadioamatööri kutsungi ja liitunud ERAÜ-ga.
   Ka suur osa muu maailma CB korrespondentidest on HAM kutsungiga raadioamatöörid, kes aga ei jäta kasutamata võimalust häält teha omamoodi huvitavatel CB vaba suhtlemise sagedustel, kasutades seda nii kohaliku jututoana kui ka DX sideks kaugete maadega (siis loomulikult CB kutsungiga).
   Kui on levi, aga HAM bändid momendil tühjad, on CB-il alati rahvast. Samuti töötavad paljud eksootilistes paikades olevad DXpeditsioonid nii HAM kui CB kutsungiga.

  P.S   Mõni aasta hiljem, kui tagasivalitud juhatuse viiest liikmest kolm olid CB klubis aktiivse tegevuse lõpetanud ja eetrist kadunud ning uusi huvilisi ei leidunud, sai üldse loobutud juhatuse valimisest, sest päevakohaseid probleeme sai nüüd koos kõigiga arutada internetis, äsjaavatud CB foorumis ja sealsamas ka lahenduste üle hääletamisega koos otsustada.
   Klubi liikmete nimekirja korrashoid ja täiendamine jäi klubi administraatori ülesandeks.

   * Ilmar on nüüdseks kahjuks meie hulgast lahkunud.
CLUB 3Ø4 liikmed ja kutsungid

 

Club members and calls

 CLUB 3Ø4 liikmed ja kutsungid 


Pilte CB DX klubi kokkutulekutest

Nelijärve 2008. 13 Juuli

CB DX klubi oma, kõigile huvilistele avatud, suvisel kokkutulekul Nelijärvel 13. 07. 2008.

*

Kirna 2009. 11 - 12 Juuli

CB DX klubi suvisel kokkutulekul 11. 07. 2009. Osavõtjad Türil, Eesti Ringhäälingu muuseumi ees...

 

ja Ringhäälingu muuseumi sees.

 

Kirnas laagriplatsil, CB ja HAM lainetel kaugsidesid püüdmas... "Siin 304DX (Siin ES304CB)"...

 

ja erinevate PMR446 käsijaamade levikaugusi testimas.

*

Tõrva 2010. 10 -11 Juuli

2010 aasta CB kokkutuleku osavõtjad Tõrva lähedal laagriplatsil.

*

Laitse 2010. 21 - 22 August

Väiksemal kokkusaamisel Laitses, kus soovijatel oli võimalus sooritada ka HAM amatööri eksam.

*

Laitse 2016. 5 Märts

2016. aasta väiksemal talvisel CB ja HAM amatööride kokkusaamisel Laitses.
Liitumine DX klubiga "CLUB 3Ø4"


   Kuna CB jaamadele ametlikult kutsungeid ei anta (välja arvatud need maad, kus CB jaamad tuleb registreerida), on kogu maailmas selle laineala kaugside harrastajad kogunenud klubidesse ja võtnud kasutusele oma klubide DX kutsungid (mida ka ülejäänud klubid aktsepteerivad).

   Meiegi klubi loomise eesmärgiks oli kohaliku, ühtse DX kutsungite süsteemi kasutusele võtmine, mis oli vajalik ärahoidmaks kutsungite segapudru ja ka samanimeliste kutsungite tekkimist, et muu maailmaga sidet pidada tsiviliseeritud maa kombel ka CB lainealadel, aga samuti ühise huvialaga seotud info ja kogemuste vahetamine ning QSL- kaartide ühiselt trükkimine (kes seda soovivad).

   Eesmärk oli luua klubi võimlikult lihtsa organisatsioonilise ülesehitusega, praktiliselt ühtse kutsungitesüsteemi kasutajate klubiks, et oleks võimalikult vähe juhtimis - administratiivset asjaajamist nii liikmeks astumisel kui liikmeks olemisel, mille keerukusega harilikult kaasnevad ebapopulaarsus ja kiire hääbumine (nagu on juhtunud paljude klubidega mujal).

   Klubi liikmeks astumise ainukeseks tingimuseks on elukoht (ka ajutine asumispaik) Eesti Vabariigi territooriumil (division 3Ø4), kuna klubi on geograafilise suunitlusega. Liikmeksastuja kodakondsus ja rahvus ei oma tähtsust.

   Klubil pole sisseastumis- ega ka liikmemaksu ja klubi liikmed ei võta kontributsiooni (ei luni korrespondendilt QSL- kaardi saatmiseks postmargi raha, nagu mõnelpool maailmas on ka erajaamadel moodi läinud).

   P.S.  Postmargi raha on on kombeks saata ainult erikutsungiga aktiivsusjaamadele või DXpeditsioonidele, kellel tuleb vastaskorrespondentidele korraga vastu saata sadu QSL- kaarte. Osade DXpeditsioonide puhul saadetaksegi QSL- kaart vastu ainult kompensatsiooni saatjale (seda teavitatakse siis ka eetris).

   Klubi liikmeks astujal säilib endine kutsung (omavõetud hüüdnimi) kohaliku kutsungi nime all.
   Klubi kutsung, DX kutsungi nime all, koosneb rahvusvahelisest Eestile antud prefiksist 3Ø4 ja sufiksist, mis koosneb vabalt valitud kahe või soovi korral ja kui kahetähelisi ei jätku, ka kolme tähe kombinatsioonist (näiteks 3Ø4AB, 3Ø4ABC). Tingimuseks sufiksi valimisel on, et sellist tähekombinatsiooni ei esineks juba eelnevalt registreeritud kutsungitel.

   Kutsungi tähekombinatsioonides kasutatakse ainult inglise tähestiku tähti ja need ei tohi ühtida rahvusvaheliselt üldkasutatavate lühenditega (nagu SOS, Q-koodid jne).

   Samuti numbreid klubi 3Ø4 sufiksite lõpus kasutada ei tohi, et mitte ajada kutsungeid segamini rahvusvaheliste klubide kutsungitega, mille tunnuseks on sama tähekombinatsioon. (näiteks 3Ø4AT - meie klubi CLUB 3Ø4 kutsung ja 3Ø4ATØØ1, 3Ø4ATØØ2, 3Ø4ATØ23 jne. rahvusvahelise klubi ALFA TANGO kutsungid).

   Klubi liikmeks olemine ei piira liitumist teiste kohalike või rahvusvaheliste DX klubidega.

   Kui oled nõus klubi liikmeksolemise tingimustega, piisab klubisse astumiseks ainult soovist tegeleda CB lainealal kaugsidepidamisega kohaliku DX klubi  "CLUB 3Ø4"  kutsungiga.

   Klubi liikmeks astumise soov koos oma kutsungi tähekombinatsiooni sooviga, saada e-mailiga ( mati@ambur.ee ) või siis CB foorumis privaatsõnumiga klubi administraatorile, Amburile / 3Ø4MR (kutsungite nimekirjast vaata enne, kas sinu soovitud tähekombinatsioon on vaba). Sõnumile lisa oma kohalik kutsung, ees- ja perekonna nimed ning oma QTH (linn või asula ja kui olemas, siis ka oma lokaator). Samuti anna teada, kui QTH muutub või soovid klubi kutsungist loobuda.

   Koos klubi DX kutsungiga saab ühtlasi klubi täieõiguslikuks liikmeks, õigusega kaasa rääkida kõigis klubi tegevust puudutavates küsimustes, aga ka kohustuse hoida kõrgel oma kutsungi ja sellega ka oma klubi au.
Kutsungi kasutamisest


   Kaugside pidamisel öeldakse oma kutsung, nii numbrid kui tähed, alati sõnadega.
   Näiteks 3Ø4AT - Three Zero Four Alfa Tango.

   Rahvuslike või geograafilise suunitlusega klubide (nagu meie klubi) kutsungid koosnevad harilikult ainult divisioni numbrist ja tähtede kombinatsioonist.

   Rahvusvaheliste klubide kutsungid, kuhu võivad liituda ka teiste maade amatöörid, koosnevad divisioni numbrist, klubi tunnustähtedest ja registreerimisnumbrist.

   Näiteks rahvusvahelise klubi "Alfa Tango" Eesti kutsung on 3Ø4ATØØ1, 3Ø4ATØØ2 jne, Soome kutsung 56ATØØ3, 56ATØØ4 jne. Nendel kutsungitel jäävad tähed alati samaks, ainult divisioni ja järjekorra (registreerimis) numbrid muutuvad.
   Seepärast ei tohi meie oma kutsungite lõpus numbreid kasutada, et ei tekiks segadusi rahvusvaheliste klubide kutsungitega, mille tähekombinatsioonid on samad.

   Vahel vastaskorrespondent ei saa aru, et tegemist on rahvusliku klubiga, arvab et müra taustal ei kuulnud sinu registreerimisnumbrit ja küsib "What is your unit number?" Siis vasta lihtsalt "Negative unit number".
CB DX klubide tulevikust
   1990. aastate alguses, kui CB 27 MHz laineala anti vabasse kasutusse, algas koos Päikese aktiivsuse (23 aktiivsustsükli) suurenemisega suur kaugsidedeside pidamise buum. See oli raadioamatörismi kõrval, kus peab omale kalli sideaparatuuri muretsema ja kutsungi saamiseks eksamid sooritama, suhteliselt odav ja paljudele ainus võimalus kogu maailmaga vabalt suhelda. Internet oli alles lapsekingades ja mobiiltelefon veel varakate lõbu.
   Kõikjale ümber maailma tekkis CB DX klubisid, nagu seeni pärast vihma ja harrastajate arv kasvas mitmete tuhandeteni.

   Aga viimaste aastate interneti levialade tohutu kasvuga ja mobiilse interneti massilise kasutuselevõtuga on noorte huvi hakanud klassikalise raadioside vastu tunduvalt vähenema.
   Samuti on huvi vähenemise põhjuseks, mis kahjuks kaasneb digitehnika kiire arenguga, järjest enam eetrisse lisanduvad erinevad häiretekitajad, mistõttu paljudes tiheasustuse paikades on juba praktiliselt võimatu eetrikaudu sidet pidada, seda eriti CB lainealade lihtsa aparatuuriga.

*


Lisaks mõnede noorte arvamused raadioamatörismist

   "Milleks üritada eetri raginate ja suminate keskelt aru saada, mida vastaskorrespondent räägib, kui tunduvalt mugavam on internetis mobiiltelefoniga suhelda eetrimüradeta üle terve maailma ja lisaks veel ka näed oma vestluskaaslast?". . . Loogiline.

 

 

   Midagi pole parata, tehniline progress teeb omad korrektiivid. Ilmselt hakkab eetrikaudu massilise raadiosidede pidamise ja kartong QSL-kaartide vahetamise ajastu CB 27 MHz vabakasutuse lainealadel läbi saama?
   Kauaks veel jätkub noori huvilisi CB DX klubidesse ja ka HAM amatööride järelkasvuks klassikalise raadiosidega tegelema, näitab aeg.

 


Tagasi algusesse