Avaleht

Levi lühilainel

Elementaarset

CB 27 MHz

CB tehnika

QSL kaardid

PMR 446 MHz

CLUB 3Ø4

H A M

Skeemid

Kodukootud

Ringhääling

Galeriid

Universum

Areaal

Mina ise

Minu Eesti

Varia

Amburi koduleht              Raadioamatörism CB lainealadel              Amburi koduleht

27 MHz DX sagedusala Kaugside pidamine Kaja kasutamine Kellega vahetada QSL- kaarte?

 

 

CB (Citizen Band - Rahva Laine) lainealad on rahvusvaheliselt vabasse kasutusse antud raadiosagedusalad, inimestevaheliseks vabaks suhtlemiseks raadio teel. Nendel raadiosagedusaladel töötamiseks ei pea omama raadioamatööri litsentsi ega sageduskasutuse luba. Järgida tuleb ainult kehtivaid reegleid õigete sageduste
ja võimsuste kasutamisel, mis on erinevatel riikidel erinevad.
Eestis sobivad CB vabakasutuse lainealadel sidepidamiseks kõik kaubanduses müüdavad raadiojaamad,
mille sagedusalad ja saatevõimsused vastavad allpool toodud Eestis lubatud standarditele.

 Rahvusvahelised vabakasutuse (Citizen Band) lainealad ja sagedused 

Kaugsidede pidamiseks CB lainealadel on maailma maad jaotatud divisionideks.
Igal divisionil on oma number, mis on ühtlasi selle maa (või maa osa) kutsungite prefiksiks.

 Maailma maade CB kutsungite prefiksid 


*       *       *CB 27 MHz  DX sagedusala

27,415 MHz . . .                    DX zone                             DX zone                    . . . 27,855 MHz
. . . CQ DX - 27,555 MHz . . .


   27 MHz laineala jääb sageduselt lühilaine lõppu, seepärast toimib see tavaliselt nagu ultralühilaine ja sidede kaugus ulatub, olenevalt kohast ja antenni kõrgusest, otselainega maksimaalselt ligikaudu 100 kilomeetrini.
   Päikese aktiivsuse kõrgperioodidel hakkab aga 27 MHz laineala toimima lühilainena ja sidede kaugused võivad ulatuda ionosfäärist peegelduva lainega tuhandete kilomeetrite kaugusele, mistõttu pakubki huvi ka kaugside harrastajatele kogu maailmas. (Päikese aktiivsustsüklite kulgu saab vaadata alajaotusel "Levi lühilainel".)

*

   Rahvusvaheline CB 27 MHz vabakasutuse laineala loodi kõigile kohalikuks litsentsivabaks suhtlemiseks. Kuid Päikese aktiivsuse suurenedes märkasid lobisemise harrastajad selle laineala head levi ja nii tekkis huvi ka kaugsidede katsetamisteks.
   Koos korrespondentide hulga ja sellest tuleneva populaarsuse kasvuga hakkasid tekkima esimesed CB DX klubid, mida on tänaseks üle maailma sadades. Rahvusvaheliselt on paika pandud sidepidamise reeglid ja igale maale antud oma tunnusnumber (divisioni number).

   Miks siis on CB 27 MHz vabakasutuse laineala, mitmete HAM amatöörlainealade kõrval, saanud nii populaarseks kaugside harrastajate hulgas kogu maailmas?

   Peamiseks populaarsuse põhjuseks harrastajate hulgas on loomulikult CB lainealade litsentsivabadus, pole vaja taotleda amatööri litsentsi ega sooritada eksamit, piisab ainult huvist ala vastu ja aparatuuri muretsemisest. Samuti vabadus rääkida piiranguteta, kellega soovid (olgu ta litsentsiga amatöör või muidu harrastaja) ja mis teemal soovid.
   Erinevalt HAM lainealadest pole CB raadiospordi, vaid suhtlemislaineala. Esmatähtis pole mitte sidede rohkus, vaid tutvumine ja suhtlemine huvitavate inimestega ümber maailma, samuti oma kodukoha (või siis sidekoha) tutvustamine, mis kõik kokku teebki laineala väga paljudele huvipakkuvaks. CB DX motoks ongi:

"We are not strangers, just friends who have never met"

   Teiseks populaarsuse tõstjaks on hobiga tegelemise odavus. Ka head CB jaamad maksavad kordades vähem, kui HAM amatöörjaamad (kuigi kvaliteedilt ei jää suurem osa CB jaamadest HAM jaamadele alla, sest valmistajatehased on põhiliselt samad profiaparatuuri tootjad).
   Kui sidepidamine on ainult üheks vabaaja veetmise harrastustest, pole sellega tegelemiseks vajadust ka suuri kulutusi teha. Ja kuna QSL- kaartide vahetamine sidede kinnituseks pole CB lainealadel kohustuslik, vaid toimub ainult kokkulepel vastaskorrespondendiga, pole ka kaartide saatmise kulud suured.

   Huvitavaks teebki kaugsidepidamise selles lainealas korrespondentide rohkus. Kui on vähegi levi, leiad sagedustel alati huvitavaid korrespondente.
    Põnevaks teeb aga sidepidamise väikene lubatav kiirgusvõimsus. Väikese võimsuse ja lihtsa antenniga saadud kaugside, kus eriti palju oleneb momendi levist ja selle momendi õigeaegsest tabamisest, pakub rohkem põnevust ja ka suuremat rahuldust saadud tulemusest, kui tohutu võimsuse ja suundantenniga kindlapeale saadud side.


   Rahvusvahelisest CB 27 MHz - 11 m vabakasutuslainealast, mis koosneb 10 -st erinevast bändist, on maailmas enimkasutatav bänd  E,  26,965 MHz - 27,405 MHz (lubatud modulatsioonid AM, FM, SSB) ja paljudes maades ka bänd  F , 27,415 MHz - 27,855 MHz (lubatud modulatsioon ainult SSB).

   Kuna raadiosignaal levib SSB modulatsioonis kaugemale ja on palju härekindlam kui AM ja FM modulatsioonides, kasutatakse CB 27 lainealal kaugsidede pidamiseks põhiliselt bändi  F27,415 MHz - 27,855 MHz, kus kasutusel ainult SSB modulatsioon ja seega AM / FM modulatsioonides töötavate jaamade poolt tekitatud häired puuduvad.
   (F bändi kanalite sagedused on toodud tabelis "CB lainealad")

   See  F  bänd ongi kujunenud CB 11 m DX sidedepidamise sagedusalaks kogu maailmas ja kuigi kõikides maades pole F bänd veel ametlikult vabaks antud, kasutavad seda DX sideks (mitte kohalikuks lobisemiseks) probleemideta ka nende maade amatöörid.

   DX bändi kutsekanal on F 12 USB (27,555 MHz). Sellel sagedusel ei peeta kunagi sidet, antakse ainult üldkutse CQ, oma kutsung ja kanal või sagedus, kuhu minnakse kuulama / vastama.

   Samuti DXpeditsioonid ja muud aktiivsusjaamad, mis töötavad mõnel F bändi kanalil / sagedusel, käivad aegajalt kutsekanalil hüüdmas oma kutsungit ja teatamas töösagedust, millel nad kuulavad ja ka vastavad.

   Kuna CB 27 MHz jaamadel pole automaatset sageduse muutmise võimalust saatel / vastuvõtul, kasutavad HAM transiiveritega töötavad aktiivsusjaamad SPLIT -is töötamist (kutsub ja kuulab erinevatel sagedustel) CB DX bändis väga harva (ainult eriti suure aktiivsuse puhul ja ka siis ainult seni, kuni ülisuur aktiivsus väheneb).

   On kujunenud kirjutamata reegliks, et selles DX sagedusalas töötavad jaamad sageduselt ainult viite ja nullide peal
(näiteks 27,555 MHz / 27,560 MHz / 27,565 MHz...jne), sest suuremal osal CB jaamadest pole võimalust liikuda väiksema sammuga ja seetõttu ka vastata sidele vahepealsetel sagedustel.

   CB kaugside harrastajatele infoks, et SSB DX sideks on kasutusel veel ka "C" bänd (26,065 MHz - 26,505 MHz, USB / LSB) kutsekanaliks kanal C 19 USB (26,285 MHz). Seal töötavad põhiliselt poolakad, britid ja ameeriklased. Aga kaugleviga ka teiste maade CB DX amatöörid.

 

*       *       *Kaugside pidamine


   Kaugside pidamise reeglid CB lainealadel on kujunenud põhiliselt samaks nagu HAM lainealadel, sest väga paljud CB lainealadel töötavad DX amatöörid on ühtlasi ka HAM litsentsiga raadioamatöörid.
   Omandades kaugsidepidamise praktika CB lainealadel, on hiljem tunduvalt lihtsam omale taotleda ka HAM litsentsi.

   Sidepidamise alustamisel, lülitades jaama kas kutsekanalile või mõnele teisele, veendu kõigepealt, et kanal on vaba. Kui seal keegi juba töötab, ära sega vahele, vaid otsi uus, vaba kanal.
   Kui aga tahad nimelt nendest korrespondentidest ühega rääkida, kes on kanalil, oota kuni üks oma jutu lõpetab ja mikrofoni teisele üle annab. Sel momendil hõika vahele:
    "Break" (katki - jutu kohta) ja jää ootama, kuni sulle sõna antakse.

   Kui kanal on vaba ja soovid ise kellegiga sidet saada, alusta kutsumist:
    "Kõigile, kõigile, siin oma kutsung kutsub ja kuulab"
   Kaugside pidamisel sama inglise keeles:
   "CQ, CQ, CQ. This is (kutsungil ka tähed sõnakoodiga, näiteks 304MR) Three Zero Four Mike Romeo calling and listening"

   Kui keegi sulle vastab, hõigates oma kutsungi, alusta oma vastust tema kutsungiga, siis ta teab, et vastad temale:
   "Tema kutsung, here is oma kutsung" ja tervita teda.

   Peale tervitust anna talle kõigepealt tema signaali raport, näiteks:
   "Your signal is 5/9" kui signaal on puhas ja tugev, siis oma QTH (asukoht) ja seejärel oma Nimi (ainult eesnimi).
   Kui eetris on tugevad häired ja arusaadavus halb, öeldakse lisaks kutsungile ka raport, QTH ja oma nimi, kõik tähtede kaupa sõnakoodidega, (näiteks signaali raport (RS) 5/9 - "Your signal is Radio 5, Santiago 9" ja QTH Tallinn - "My QTH is Tallinn, like Tango, Alfa, Lima, Lima, India, November, November"

   Oma nime ütlemise järel küsi, kas ta sai su raporti kätte ja anna mikrofon vastaspoolele üle, öeldes näiteks:
   "Did you copy me? Mike to you", et tema saaks sulle sinu signaali raporti, oma QTH ja nime öelda.

   Sidepidamisel CB lainealadel on kombeks peale raporti, QTH ja nimede vahetamist tutvustada oma aparatuuri, millega töötatakse (Jaama tüüp, kas kasutad eraldi lõppvõimendit ja selle võimsus, missugune mikrofon, antenn). Näiteks minu aparatuuri tutvustus:
   "My transceiver is PRESIDENT GEORGE, 25 whiskys power. I don't use amplifier.
My mike is small static with headphones and my antenna is Ground Plane 0,5 lambda
"
Ja kui ta pole sulle oma aparatuuri veel tutvustanud, küsi temalt:
   "What are your working conditions? Mike to you"

   Edasine sõltub sellest, millest soovite rääkida, ilmast, levist, oma QTH tutvustamisest, QSL- kaartide vahetamisest, oma muudest hobidest jne...

   Side lõpetamisel täna kindlasti toreda kontakti eest, näiteks:
   "Thank You for nice QSO" ja kõige lõpuks uuesti:
   "Tema kutsung, here is oma kutsung, 73!"

   Enamvähem sellise skeemi järgi toimuvad CB kaugsided.

*

   NB! Pea meeles, et kutsekanal on ainult kutsumiste ja lühikõneluste jaoks. Kui tahad kellegiga pikemalt lobiseda, kutsu korrespondent teisele kanalile / sagedusele (ei kehti kanali E 23 / 27,255 MHz kohta, mis ongi kokkusaamis - ümarlaua kanaliks).
   CB DX kutsekanalid on kanal E 31 FM / 27,315 MHz ja SSB sagedusalas kanal F 12 USB / 27,555 MHz.

   Sidepidamise alustamisel tuleb samuti meeles pidada reeglit, mida (ilmselt teadmatusest) suhteliselt tihti eiratakse. Kui kuulete mõnda Euroopa jaama kutsumas mitte lihtsalt "CQ", vaid "CQ  DX", siis ei maksa talle vastu hõigata. DX peale CQ-d tähendab, et soovitakse kaugsidet, st. sidet väljapool Euroopat asuva jaamaga ja kutsele vastates te ainult segate kutsujat.
   Kui aga "CQ DX" kutsub väljapool Euroopat asuv jaam, siis on see mõeldud just teile.

   Kui kuuled eetris mõnda haruldast korrespondenti, keda paljud jaamad tahavad samaaegselt kätte saada ja muidugi ka sina, oota ära, kuni ta sides oleva jaamaga lõpetab ja järgmistele loa annab (näiteks lühendiga QRZ).
   Siis hõikka oma kutsungit, aga ainult üks kord ja jää kuulama, kellele ta vastab. Kui ta ei vasta sulle, vaid võtab kellegi teise jutule, oota kannatlikult järgmise side lõppu, siis hõika uuesti ja seda niikaua, kuni ta sinule vastab.

   Ära mingil juhul hakka oma kutsungit pikalt teistele peale karjuma. Sellega viidad nii tema, kui oma aega side saamiseni ja võib juhtuda, et korrespondent vihastab segamise peale, ega võta sind üldse jutule. Ainult kannatlikus viib kaugsides heade tulemusteni.

*

   Kaugside pidamisel korratakse oma kutsung, nimi ja aadress parema arusaadavuse tagamiseks alati ka tähthaaval, sõnakoodidega. Tugevate eetrihäiretega samuti teisi andmeid (nagu kasutatav aparatuur jne.). Selleks on raadiosides kasutusel tähtede veerimise tabelid. Allpool üks variant kasutatavast veerimise tabelist.


  A - Alpha     J - Juliet     S - Sugar  
  B - Bravo     K - Kilo     T - Tango  
  C - Charlie     L - Lima     U - Uniform  
  D - Delta     M - Mike     V - Victor  
  E - Echo     N - November     W - Whisky  
  F - Foxtrot     O - Oscar     X - X-Ray  
  G - Golf     P - Papa     Y - Yankee  
  H - Hotel     Q - Quebec     Z - Zulu  
  I - Italy     R - Romeo        

   Selles tabelis toodud sõnad pole ainukasutuses, veerimistabelis kasutatakse ka teisi sõnu, põhiline, et sõnad oleks laiemalt tuntud (üldtuntud kohanimed, isikunimed jms). Näiteks: B - Bravo, Boston. D - Delta, David. J - Juliet, Japan. M - Mike, Mexico. O - Oscar, Ontario. T - Tango, Texas. R - Romeo, Radio. U - Uniform, Uncle. jne.
   Erinevaid sõnu sama tähe veerimiseks on mõtekas kasutada tugevate häirete puhul. Kui ühest sõnast ei saada aru, siis teise kasutamisel jõuab õige täht kindlasti kohale. Olen ise sellist varianti tugeva QRM-i puhul pidevalt ja edukalt kasutanud.
   (Näiteks oma CB kutsungi hüüdmisel ütlen esmalt - 304 Mike Romeo ja kordamisel 304 Mexico Radio.)

   Samuti annab suure mürafooni puhul arusaadavusele palju juurde, rääkides kiirustamata, sõnu hästi selgelt, lõpuni välja hääldades (kuigi tahaks, kartuses korrespondenti müras kaotada, side kiirelt läbi viia).
   Kiirest ingliskeelsest jutust on müraga väga raske aru saada, kuna keele omapäraks on niigi ebamäärased sõnade lõpud (seetõttu on ka kergem aru saada omasugusest, mitte inglasest, kes räägimisel hääldab sõnad mitteinglaslikult, selgelt lõpuni välja). Pole vaja karta, et ka teie jutt kõlab mitteoskajalikult (kui müra on suur).

*

   Raadiosides kasutatakse aja kokkuhoiu mõttes ka palju lühendeid. Üks selline lühendite kogum on Q-kood. Siin mõned Q-koodi lühendid, mis on CB lainealadel enamkasutatavad:


Kood Hääldus Tähendus
CQ,CQ...Si-kju, si-kjuKõigile, kõigile... (üldkutse sidele)
QSOKju-es-ouRaadioside / Palun sidet
QTHKju-ti-eitshTeie asukoht? / Minu asukoht on...
QRZKju-ar-zedKes kutsub mind? / Teid kutsub...
QRMKju-ar-emTeid segatakse / Eetris on häired
QSBKju-es-biSignaali tugevus kõigub / Feeding
QRXKju-ar-eksPalun oodake / Jään ootama
QSYKju-es-waiMuutke sagedust / Muudan sagedust
QRTKju-ar-tiKatkestage saade / Katkestan saate
QSLKju-es-elPalun kinnitust / Kinnitan teate

   Ja soovide lühendid:

   73 - kõige paremat!     88 - sama, naisterahvale     51 - sama, kogu perele.

   Täieliku tabeli raadiosides kasutatavatest lühenditest leiad allolevalt lingilt:

https://www.giangrandi.org/electronics/radio/qcode.shtml

*

   Signaali raporti andmisel vastaskorrespondendile kasutatakse kolmetähelist RST (Radio, Signal, Tone) koodi, millest CB lainealas kasutatakse põhiliselt kahte esimest. Kolmas täht T (Tone) näitab vastuvõetava signaali tooni puhtust ja seda kasutatakse ainult telegraafi side puhul.

   Esimene täht R (Radio) näitab vastuvõetava signaali loetavust ja koosneb numbrite skaalast 1 - 5.
   1 - praktiliselt arusaamatu, tugevate moonutustega signaal. 5 - täielikult moonutustevaba, perfektne modulatsioon.

   Teine täht S (Signal) näitab vastuvõetava signaali tugevust ja koosneb numbrite skaalast 1 - 9.
   1 - nõrk, vaevalt kuuldav signaal. 9 - eriti tugev signaal.


   R    Readability
(Signaali loetavus)
   S    Signal Strength
(Signaali tugevus)
R1 Unreadable
(Praktiliselt loetamatu signaal)
S1   Faint signal - barely perceptible  
(Vaevalt kuuldav signaal)
R2 Barely readable
(Vaevalt loetav suurte moonutustega signaal)
S2 Very weak signal
(Väga nõrk signaal)
R3 Readable with considerable difficulty
(Raskesti loetav moonutustega signaal)
S3 Weak signal
(Nõrk signaal)
R4 Readable with practically no difficulty
(Väikeste moonutustega signaal)
S4 Fair signal
(Nõrgast tugevam signaal)
R5 Perfectly readable
(Perfektse modulatsiooniga puhas signaal)
S5 Fairly good signal
(Keskmise tugevusega signaal)
    S6 Good signal
(Peaaegu tugev signaal)
    S7 Moderately strong signal
(Tugev signaal)
    S8 Strong signal
(Väga tugev signaal)
    S9 Extremely strong signal
(Eriti tugev signaal)

   (Näiteks raport 5/3 - puhas, arusaadav, aga nõrk signaal.   Raport 3/9 - eriti tugev, aga moonutustega signaal.)


*       *       *Kaja kasutamisest kaugsides


   Mitmetel jaamadel ja ka müügilolevatel lauamikrofonidel on olemas "ECHO" (kaja) lülitus, mida paljud ka kasutavad, enamus aga kahjuks valesti ja seepärast osa amatööre on hakanud seda põlgama.
    Kas sidepidamisel kaja on üldse vajalik?

   Eelmisel päikeseaktiivsuse kõrgperioodil, kui eeter oli pidevalt täis kaugeid jaamu, nende seas ka DXpeditsioone, mida jahtis hulk jaamu üle maailma, oli väga raske ennast kuuldavaks teha samaaegselt kümnete, tihti isegi sadade kutsuvate jaamade seast. Sellise hulga jaamade üheaegne töö muutub eetris üldiseks podinaks, millest on väga raske kellegi kutsungit välja filtreerida.

   Siis avastasin omale ootamatu abilise... kaja. Kuulsin mitmel korral, kuidas muu podina seast kostis aegajalt mõni kutsung kõlavalt ja arusaadavalt. Tundus küll uskumatu, aga kajaga hääl eraldus selgelt teiste hulgast ja nendele kutsutavad jaamad enamasti kohe ka vastasid. Peale seda ei tundunud kaja funktsioon jaamal enam asjatu lisana. Hakkasin ka ise kaja kasutama ja muutusin kohe palju kuuldavamaks, aga...

   ... Kaja kasutajate jälgimisel selgus, et see teeb hääle küll eraldatavamaks, aga mitte alati arusaadavamaks.

   Kaja pikkus peab olema minimaalne, see peab andma häälele ainult nn "tühja ruumi efekti", mis muudab diktsiooni kõlavselgeks, see toobki hääle teiste seast esile.
   Pikk kaja, mitmekordse kordusega, nn. "mägede efekt" muudab modulatsiooni vastupidi hoopis arusaamatumaks, korduvate, üksteisega kattuvate sõnade kõminaks ja paljud amatöörid jätavad side lihtsalt pooleli jaamaga, mille "ämber peas" kõminast on raske aru saada.

 

*       *       *Kellega vahetada QSL- kaarte?


   Kui üheksakümnendate aastate teisel poolel, koos päikese aktiivsuse tõusuga, hakkas alles hiljuti vabaks antud
CB 27 MHz lainealas tekkima kauglevi ja eetrisse ilmusid esimesed kauged jaamad, kasvas hasart kaugsidede pidamiseks hetkega tohutuks. Ahmisin ka ise, valimata, järgimööda kõiki kaugeid jaamu, mida eetris kuulsin. Peale DX klubi loomist ja ühiselt oma kaartide trükkimist tekkis suur QSL- kaartide kogumise buum.


Üks variant esimestest, ühiselt trükkida lastud QSL - kaartidest.

 

   Alguses oligi iga sidekinnituseks tulnud QSL - kaart oodatud ja kollektsiooni täiendav. Aga levi tugevnedes, kui kaugeid jaamu oli eetris praktiliselt ööpäevaringselt ja kaartide tahtjaid tekkinud hulgem, hakkasin tahtmatult arutlema QSL - kaartide suure hulga laialisaatmise otstarbekuse üle ja seda lihtsal põhjusel.
   Posti teel sadade QSL- kaartide laialisaatmine lühikese aja jooksul pole just odav lõbu. Ja kas on üldse mõtekas vahetada kaarti iga kaugside kinnituseks, näiteks jaamaga, mille QTH -st on kaarte juba mitmeid (olgugi, et teiste jaamadega) ?

   Otsustasin kõigepealt enda jaoks paikka panna eelistused kaugsidede pidamisel, keda oleks eetris huvitav jahtida QSL- kaartide vahetamiseks ja kellega lihtsalt lobiseda, hoides sellega kontrolli all nii saatmiskulu kui kaartide paki mõtetult kiiret kokkusulamist.

   Enda jaoks esmaseks eelistuseks sai kõikide DXpeditsioonide jahtimine maailma eri paikkades, kus harilikult jaamu pole ja kellega suudan sidet saada.
   Teiseks kindlasuunaliseks tegevuseks, hakata koguma QSL- kaarte maailma merede erinevatelt saartelt. Seda huvitavat jahtimist jätkub tükiks ajaks.
   Kolmandaks, vahetama kaarte ka muudes eksootilistes paikkades asuvate või lihtsalt endale huvipakkuvate, nii lähedaste kui kaugete jaamadega ja raadiomaailma jaoks eksootiliste isikutega, kes tuntud inimesed muudel aladel, aga kelledel üheks (pingelise päeva maandamise) hobiks on ka lobisemine CB lainetel.
   Aga samuti nende kaugete jaamadega, kellede jaoks Eesti ise on eksootiline paik ja kaarti väga soovivad.


   

Näide DXpeditsioonide QSL - kaartidest (Capraia saarel).

 

   Enda jaoks ebahuvitavatele jaamadele (kohtadest, mille kaarte mul on juba hulgem) vastan, et kaarte vahetada ei soovi ja üldiselt rohkem ka ei küsita, sest toimitakse ise samamoodi. Kui aga selline jaam väga soovib kaarti (näiteks on tema esimene side Eestiga jne), siis muidugi vahetan.

   Ja veel, osadel jaamadel on moes saata ainult E - QSL- kaart. Asi võrratult odavam ja ajastuga kaasaskäiv, aga... nendele olen vastanud ise samaga ja oma kartong QSL- kaarti pole saatnud.

   Eelmise päikeseaktiivsuse perioodi teisel poolel tegutsesingi omale paikka pandud eelistuste järgi ja huvitavaid kaarte kogunes üks jagu. Mõned neist, eri paikkadest, on ka vaatamiseks pandud alajaotuses QSL kaardid .

   Oma kaartide pakki pidin ikkagi hiljem täiendama, kujundades ise erinevaid variante ja trükkides neid väikeste partiidena laserprinteril läikkartongile (mitmekesisem ja odavam).


Üks variant hilisematest QSL - kaartidest.Tagasi algusesse